Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Velebí moja duša Pána...

Pôstna disciplína a dni kajúcnosti

       

   Pôstna disciplína

Konať skutky kajúcnosti každý piatok a na Popolcovú stredu.

(3.cirkevné prikázanie)

 

PÔSTNE (predveľkonočné) OBDOBIE je časom duchovnej prípravy na Veľkú noc, ktorá je pre kresťanov uvažovaním nad Kristovým umučením a zmŕtvychvstaním.

Pre katolíkov je každý rok na Popolcovú stredu a Veľký piatok  prísny pôst. U nás, na Slovensku, je trochu odlišná pôstna disciplína u gréckokatolíkoch (byzantský obrad) a rímskokatolíkoch (latinský obrad). Rímskokatolíci sa musia:

 

ZDRŽIAVAŤ SA  pokrmov teplokrvných zvierat:

                            hovädzina, bravčovina, hydina, jahňacina, divina

                          Môžu sa:  ryby, vajcia, mlieko, múčne jedlá, ovocie, zeleninu                                      

 

POSTIŤ SA, teda menej jesť:

                      jedno bežné jedlo  +  2 malé občerstvenia (piť kedykoľvek)

________________________________________________________________


ZDRŽIAVAŤ SA          od 14. narodenín  do smrti

POSTIŤ SA                  od 18. narodenín do 59. narodenín


Deti, hoci nie sú viazané zdržiavať sa určitých pokrmov a postiť sa, predsa priúčame tejto náboženskej praxe a vysvetľujeme im zmysel.  Tehotné a dojčiace matky, tí, ktorí sú v čase prísneho pôstu  slabí pre chorobu, alebo ťažko fyzicky pracujúci - sú oslobodení od postenia, čiže môžu sa riadne dosýta aj trikrát za deň najesť, ale pri abstinovaní mäsitých pokrmov.

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

 

KAŽDÝ PIATOK V ROKU, na pamiatku smrti Pána Ježiša, je dňom pokánia. Ak na piatok padne nejaká cirkevná slávnosť, nie sme povinný konať skutky kajúcnosti. Okrem celocirkevného jednotného pôstu v spomenuté dva dni v roku, v ostatné piatky si sami vyberieme, aký skutok kajúcnosti vykonáme. Môže to byť:

 • zdržovanie sa mäsitých pokrmov  
 • zrieknutie sa iného obľúbeného pokrmu alebo nápoja (sladkosť, pivo a pod.)
 • modlitba bolestného ruženca
 • pobožnosť krížovej cesty        
 • účasť na svätej omši       
 • čítanie Svätého písma, aspoň 10 minút    
 • návšteva chorého s konkrétnou pomocou
 • návšteva cintorína s modlitbou za zomrelých      
 • alebo iné odrieknutie dobrej a dovolenej veci  (počítač, televízor a pod.)     

 

Kto sa pozabudne a nevykoná skutok kajúcnosti nemá ťažký hriech. Kto však sústavne zanedbáva, alebo pohŕda konaním skutkov kajúcnosti v piatky, prehrešuje sa ťažko.

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

!!! 

Je starobylým zvykom v dňoch kajúcnosti a veľkých sviatkov zdržiavať sa verejných zábav. Otcovia biskupi to veľmi odporúčajú. Nie je to prikázané ani v adventné, ani v pôstne obdobie; kto sa zabáva (rodinné oslavy, stužková, koncerty, svadba v rodinnom kruhu, tanečné večierky a pod.) v tieto obdobia nehreší ťažko; ale treba rešpektovať zvyklosti iných kresťanov a vyhnúť sa pohoršeniu aj slabších vo viere.  

Pre rímskokatolíkov je zakázané (pod ťažkým hriechom) zúčastniť sa, či organizovať verejné a hlučné zábavy, tanečné zábavy a svadobné veselice v tieto dni roka:

 • Štedrý deň
 • Narodenie Pána
 • Popolcová streda
 • Veľký týždeň, t.j od Kvetnej nedele do Veľkonočnej nedele vrátane

 

 

viď:  Pastiersky list 1.pôstna nedeľa 1971;   Pastiersky list 1.pôstna nedeľa 1992;   Pastiersky list 1.pôstna nedeľa 2017; Katechizmus – učebnica rím.kat. náboženskej výchovy;    Litterae circulares ordinariatus Tyrnaviensis III./1947

 

TOPlist