Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

...daj nech naše srdce horí‚ keď k nám hovoríš!

Farské oznamy


 

 

 

 

 

BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK NA 3.VEĽKONOČNÝ TÝŽDEŇ

 

Pondelok     16.IV.

 

Veľkonočná  féria

TURČIANKY

18.°°

+ Štefan, Paulína a ich rodičia

Utorok        17.IV.

 

Veľkonočná  féria

KRÁSNO

18.°°

+ Martina, Dušan, Jana

Streda         18.IV.

 

Veľkonočná  féria

NEDANOVCE

18.°°

+ z rodiny Puchovej:

starí rodičia, krstní rodičia a brat Ján

Štvrtok         19.IV.

 

Veľkonočná  féria

BRODZANY

19.°°

+ kňaz Jozef Tiso

Piatok          20.IV.

 

Veľkonočná  féria

KRÁSNO

18.°°

+ Iveta, Peter, Petra, Vladimír

Sobota        21.IV.

 

 

 Sv.omše s nedeľnou platnosťou

NEDANOVCE

17.30

+ Štefan Olej, rodičia Hollí a

 syn Aladár

BRODZANY

19.°°

+ Floriana a Jozef Macegoví, i

ch rodičia a dcéra Monika

Nedeľa      22.IV.

 

4. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

 

NEDEĽA DOBRÉHO PASTIERA

KRÁSNO

8.°°

+ Jozef Mozola (1.výr.)

BRODZANY

9.30

+ Mária Kmentová (1.výr.)      

KRÁSNO

11.°°

       + Marcel a rodičia z oboch strán

 

·       Možnosť prijať sviatosť zmierenia:    v týždni  pred sv. omšou.

 

 

 

·        Na budúcu nedeľu je ZBIERKA PRE KŇAZSKÝ SEMINÁR v Nitre.

 

       Kto chce môže prispieť milodarom po sv. omšiach v sobotu i nedeľu.

 

       Vopred Pán Boh odplať dobrodincom!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***********************************************************************************************************

O SLÁVENÍ  SV. OMŠÍ

V našich farnostiach a filiálkach sa stretávame s problémom, že veriaci musia pomerne dlho čakať na svätú omšu, ktorú kňaz slúži na ich úmysel. Je to pomerne veľký problém, preto týchto zopár riadkov nech poslúži ako vysvetlenie o tejto záležitosti podľa predpisov Katolíckej cirkvi.

Je pochopiteľné, že Cirkev musí zabezpečiť, aby sa za veriacich slúžila svätá omša a je to zabezpečené tak, že farár (aj správca farnosti) musí každú nedeľu a prikázaný sviatok odslúžiť zadarmo jednu svätú omšu za veriacich farnosti a filiálok (kánon 534). Túto povinnosť má aj diecézny biskup, ktorý je povinný odslúžiť jednu svätú omšu za veriacich jemu zverenej diecézy (kánon 388).

Mnohí veriaci, ako sa zdá, nechápu, prečo kňaz slúži denne iba jednu svätú omšu, ak ho veriaci žiadajú o odslúženie svätých omší na ich úmysel, a on nemôže rýchlo a pružne splniť ich prosby. Myslia si, že ak veriaci dávajú na sväté omše, tak by kňaz mal slúžiť denne viac svätých omší, dve, tri i viac, podľa toho, koľko si veriaci žiadajú. Na tomto mieste sa žiada povedať, že kňaz nemôže slúžiť denne toľko svätých omší, koľko chce, ale môže slúžiť za deň iba jednu svätú omšu (kánon 905 §1). Kde je nedostatok kňazov a kde existujú pastoračné potreby veriacich, môže diecézny biskup alebo generálny vikár, dovoliť kňazovi slúžiť vo všedný deň dve sväté omše a v nedele a prikázané sviatky až tri sväté omše (kánon 905 §2).

So slúžením svätej omše na osobitný úmysel veriaceho súvisí aj omšový milodar. Treba jasne povedať, že omšový milodar nie je zaplatením svätej omše, lebo nijaký duchovný dar nemožno peniazmi zaplatiť. Omšový milodar je príspevok veriacich na diela a ciele Cirkvi a medzi tieto ciele patrí aj starostlivosť o slušné živobytie kňaza (kánon 222). Avšak kňaz, hoci s dovolením diecézneho biskupa, alebo generálneho vikára, slúži za deň viac svätých omší, môže si pre seba ponechať iba milodar za jednu svätú omšu. Milodary za ostatné sväté omše, ak ich prijme, musí odoslať na Biskupský úrad, aby boli použité na iné zákonité ciele (kánon 951).

Katolícka cirkev neviaže svoje duchovné služby na finančné prostriedky. Preto, kto chce, môže venovať milodar, podľa vlastného uváženia. Taktiež slávenie svätej omše na osobitý úmysel veriaceho nie je viazané na nejaký milodar, teda i bez neho ju kňaz odslúži. (kánon 945 §2).

viď Duchovný pastier 10/1999, s. 450-452, ThDr. Ján Duda, cirkevný právnik

 

Mnohí kňazi obetavo slúžia sväté omše na viacerých miestach, a tak vychádzajú v ústrety veriacim. Keďže jeden kňaz nemôže v nedeľu celebrovať viac ako trikrát, čo nie je len stanovenie cirkevného práva, ale ako hovorí pápež Benedikt XVI. „je už na hranici vykonateľnosti,“ prosíme vás, bratia a sestry, aby ste mali pre toto porozumenie a obetavo vynaložili úsilie zúčastniť sa nedeľnej svätej omše, aj keď to nie je možné v mieste vášho bydliska. Pán Boh vašu námahu bohato odmení! Nie bez viery hovorievali naši predkovia: „Kroky toho, kto kráča do kostola, počítajú anjeli.“

viď Pastiersky list nitrianskych biskupov na Veľkú noc 4.4.2010

 

Kňazi na Slovensku nemajú oprávnenie v nedele a v prikázané sviatky slúžiť štyri sväté omše. Povolenie kvadrinovať môžu ordinári udeliť svojim kňazom jedine na základe zvláštnych fakúlt /povolení/ Svätej Stolice, a to nie pre motívy osobnej zbožnosti, alebo aby sa vyhovelo želaniu niekoľkých osôb, ale iba v takých prípadoch, v ktorých jestvuje nedostatok kňazov, a pritom si to vyžaduje skutočná potreba postarať sa o dobro veriacich. Prehnaný počet svätých omší slávených tým istým kňazom nenapomáha jeho primeranej príprave ani náležitému sláveniu Eucharistie, ba môže mať negatívne účinky na jeho osobu.

viď Eucharistia ako obeta – Príloha k obežníku nitrianskej diecézy 2/2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPlist