Založiť webovú stránku alebo eShop

Pripravte cestu Pánovi...!

...na Advent

 

Ján Krstiteľ vyzýva: "Robte pokánie, lebo sa priblížilo Božie kráľovstvo."

Božie kráľovstvo sa netýka len života po smrti. Istým spôsobom je prítomné už teraz a je možné zakúsiť jeho duchovnú moc.

Podmienkou pre vstup do Božieho kráľovstva je urobiť zmenu v živote, "obrátiť sa", každý deň urobiť krok smerom vpred. Ide o to opustiť cesty a modly tohto sveta, ktoré sú pohodlné, ale vedú nás na scestie: úspech za každú cenu, moc na úkor tých najslabších, smäd po bohatstve, potešenie za každú cenu. A namiesto toho otvoriť cestu Pánovi, ktorý nám neberie našu slobodu, ale dáva nám pravé šťastie.

Vianoce nie sú len dňom veľké vonkajšie radosti, ale predovšetkým náboženskou udalosťou, na ktorú je nutné sa pripraviť duchovne. V tomto adventnom období sa nechajme viesť výzvou Jána Krstiteľa.

 

   pápež František

               

surprise

 

 

Kedysi dávno zvolali zvieratá snem.

Líška sa spýtala veveričky: "Čo pre teba znamenajú Vianoce?"

Veverička odpovedala: "Pre mňa Vianoce znamenajú krásny stromček ozdobený množstvom sviečok a sladkosťami, ktoré mám tak rada."

Líška sa pripojila so svojou predstavou: "Pre mňa samozrejme nesmie chýbať voňavá pečená kačica. Bez pečienky by to ozajstné Vianoce neboli."

Do reči sa im vložil medveď: "Vianočka! Na Vianoce musím mať obrovskú sladkú vianočku!"

Počuť sa dala tiež straka: "Podľa mňa sú na Vianoce najdôležitejšie krásne a žiariace ozdoby. Cez Vianoce sa má všetko len trblietať."

Pozadu nechcel zostať ani vôl: "Vianoce robí Vianocami ešte hlavne šampanské. Ja by som ho vypil pokojne dve fľaše!"

A osol, ktorý to už nevydržal, sa rýchlo zmocnil slová: "Vole, zbláznil si sa? Veď na Vianociach je najdôležitejší Ježiško. Čo si na to zabudol?" Vôl sa zahanbil, sklopil veľkú hlavu a zabučal: "A vedia to vôbec ľudia?"

 

cool

 

 

Nie vedomosti, ale láska mení svet.

                                                                                                                    lekár sv. Giuseppe Moscati

 

 

Nie  to  je  viera,                                                                                                            keď obdivujem Ježišovu náuku  a  jeho  nádherný  život,                               ale  keď  svoj  život riskujem žiť podľa Ježišovej náuky                                         a  podľa  jeho života.                                      

                                                                                                                             Søren Kierkegaard

 

angel

 

Advent je pre nás časom určeným na privítanie Pána, ktorý nám ide oproti,                    a tiež na preverenie našej túžby po Bohu,                                                                  aby sme hľadeli vpred a pripravili sa na Kristov návrat.

Vráti sa k nám vo sviatku Vianoc,                                                                                       keď si pripomenieme jeho historický príchod v pokore ľudského stavu,                         ale do nášho vnútra prichádza zakaždým, keď sme ochotní ho prijať,                      a nanovo príde na konci vekov, aby «súdil živých i mŕtvych».

 

 

                                                                                                                        pápež František

 

 

TOPlist