Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Na púšti bol štyridsať dní...

Na povzbudenie


 

ZÁKAZ   LAMENTOVANIA

     zákon č.1 na ochranu zdravia a pohody


 

Prestaň sa ponosovať, sťažovať  a bedákať – nielen na iných, ale aj na seba samého.  Ak to robíš stále a denne, všetko sa ti javí pochmúrne a berie ti to nádej.

Sťažovanie sa predstavuje návyk a často sa nespája s konkrétnymi okolnosťami. Naučili sme sa sťažovať sa a sťažujeme sa stále, aj pri príležitosti, že je práve pekný deň. Ak svieti slnko, lamentujeme, že sa potíme, ak nie je, sťažujeme sa na dážď, že mokneme. Kto je naučený sa sťažovať, robí to už automaticky, pretože vstúpil do pozície akejsi obete, z ktorej sa mu všetko zdá byť negatívne. Ak strácame čas lamentovaním, tento čas uberáme na úkor hľadania riešení pre zlepšenie nášho života.

Nestoj pred múrom problémov a ťažkostí, ale hľadaj riešenia, ako ísť ďalej. Neotravuj ľudí okolo seba; kľakni a rieš veci s Pánom, ktorý vidí ďalej než my. Maj nádej! On ukazuje cestu a riešenia. Nechaj sa ním viesť, počúvaj ho a poslúchni! ...a všímaj si aj to, čo pekné ti denne posiela do cesty! A buď mu vďačný!

 

**********************************************************************

Bože,

daruj mi vnútorný pokoj,                                                                         aby som vedel prijať veci, ktoré nemôžem zmeniť;                                                                   

                        daj mi odvahu,                                                                                                                  aby som zmenil veci, ktoré môžem zmeniť;                                                      

                        daj mi múdrosť,                                                                                                                aby som rozoznal prvé od druhého.

 

 

Nesprávaj sa ako tí, čo pri počúvaní kázne namiesto toho,                               aby si z nej vzali poučenie pre seba,                                                                    uvažujú, ako by sa to hodilo pre toho alebo onoho.

                                                                                                        sv. Josemaría Escrivá

 

 

Najväčšie  životné pokánie je spoločný život s druhými.

                                                                                                              Sv. Tomáš Akvinský

 

 

     Ľudskosť bez Boha  je ako ulomená kvitnúca ratolesť - zvädne.

                                                                                       bl. John Henry Newmann

 

 

Počínajme si ako včely, ktoré zberajú med z každého kvetu.                 Nasledujme všetko, čo dobré vidíme na svojich blížnych.

                                                                                                           sv. František Saleský

 

 

Kresťana by malo charakterizovať úsilie vidieť veci z lepšej strany.

                                                                                                                                         Ján Pavol I.

 

 

Dobre si všimnite toho, kto kritizuje Cirkev a dobre si všimnite to, v ktorej oblasti ju kritizuje:  ten človek má v tej oblasti sám veľké problémy...

                                                                                                               G.K.Chesterton

 

 

Žiadna noc nie je taká dlhá, aby nám dala zabudnúť na radosť úsvitu.                                      Ten, kto vnáša do sveta nádej, nikdy nie je človekom, ktorý kapituluje.

                                                                                                                          pápež František

 

 

 

MISIE

V roku 1927 vyhlásil vtedajší pápež Pius XI. Sv. Františka Xaverského a sv. Teréziu z Lisieux za patrónov katolíckych misií a misijného diela. Prečo práve týchto?

Sv. František bol samotným pápežom poverený evanjelizáciou od Ríma vzdialených krajov, a zároveň dostal i hodnosť legáta, teda toho, kto môže zakladať cirkevné obce. Vieme, že po trinásťmesačnej ceste loďou z Portugalska okolo afrického kontinentu sa napokon dostal do Indie. Neskôr prechádza do Japonska, a potom sa vyberá na cestu do Číny. Na jednom ostrove, odkiaľ videl čínsku krajinu, zomiera chorý a vyčerpaný. Chcel ísť do Číny napriek vyhláseniu, že kto ako cudzinec vstúpi na jej pôdu, má byť zabitý. Zomiera sám, bez kňaza, len s jedným Číňanom, ktorý sa pri ňom modlí a do ruky mu vloží zažatú sviecu. František Xaverský je znakom apoštolskej práce v misiách.

Naproti tomu Terézia tiež túžila veľmi byť misionárkou medzi pohanmi, no jej slabé zdravie jej to neumožnilo. Ale predsa objavila spôsob misijnej práce. Modliť sa za misionárov a obetovať Pánu Bohu svoje práce i utrpenie za požehnanie misionárskej činnosti.

Teda vidno tu dva aspekty: samotná misijná práca evanjelizácia-hlásanie Božieho slova, šírenia Božej lásky, a tiež modlitba a obeta. V tomto je vyjadrená možnosť, ako byť misionárom.

Pomenovanie katolík znamená univerzálny, všeobecný, bez hraníc; aj my máme byť kresťanmi katolíkmi, ktorí nie sú obmedzení na svoje miesto, ktorí nemyslia len na svoju dedinu, či mesto, ale na Cirkev - spoločenstvo, ktoré zaberá univerzum, celý svet, všetkých ľudí...

Hnacou silou misií je jedine láska – dať aj druhým radosť z poznania Boha, dať aj druhým nádej z Kristovho víťazstva nad zlom.

Matka Tereza spomínala, ako ju požiadali o to, aby so sestrami prišla do Jemenu. Je to moslimská krajina, kde 800 rokov nebolo katolíckeho kňaza. Skôr, ako tam prišla, dala si podmienku, aby dostal povolenie prísť  aj kňaz. Spočiatku sa úrady vzpierali, no povedala im, že žijú z omše. Ináč tam nemôžu prísť. Úrady teda povolili vstup do krajiny pre kňaza.

No potom jej zas vraveli, aby nenosili na svojom sárí kríže. Ona nato, že je to ich znak, v mene koho to robia a komu sú zasvätené. Napokon im aj to povolili.

Napokon im vadilo, že aj po uliciach sa modlia ruženec, aby to nerobili. Ona im na to: Modlitba nám dáva silu do práce. Preto to robíme. A tak im aj to ponechali a rešpektovali to.

Vieme, že jej sestry rešpektujú náboženstvo tých, o ktorých sa starajú, kultúru kde pôsobia. A ich misiou je služba lásky, ale aj zachovanie katolíckej tradície a prostriedkov posväcovania. Aj vernosť svojej viere a žitie podľa nej je silou evanjelizácie.

 

 

 

Počúvajte môj hlas a budem vaším Bohom a vy budete mojim ľudom.                             Kráčajte vždy po ceste, po ktorej som vám prikázal ísť, aby vám dobre bolo (Jer 7, 23n).

Lepšie je potkýnať sa na ceste, ako pyšne vykračovať mimo cesty.   sv. Tomáš Akvinský 

 

 

 

Čím je človek rozumnejší a lepší,  tým viac dobra zbadá v ľuďoch.

                                                                                                                   Blaise Pascal

 

Duša navyknutá na všedný hriech smeruje k tomu,                                                                      že už časom nerozpozná ani hranice deliace ju od ťažkého hriechu

                                                                                  bl. Alžbeta z Dijonu

 

Nepýtaj sa, či je to ťažký alebo ľahký hriech, ale vyhýbaj sa akémukoľvek hriechu.

                                                                                                                                    sv. Maximilián Kolbe

 

 

Nie vedomosti, ale láska mení svet.

                                                                                                                    lekár sv. Giuseppe Moscati

 

 

Nie  to  je  viera,                                                                                                            keď obdivujem Ježišovu náuku  a  jeho  nádherný  život,                               ale  keď  svoj  život riskujem žiť podľa Ježišovej náuky                                         a  podľa  jeho života.                                      

                                                                                                                             Søren Kierkegaard

 

 

   V nevyhnutných veciach jednota,

   v ešte neustálených sloboda,

   ale vo všetkom láska.  

                                     sv. Augustín

 

 

Toho, kto ohovára, sa snaž jemným spôsobom presvedčiť,                  aby upustil od svojho názoru;                                                                  ak môžeš, povedz o ohováranej osobe niečo dobré.                                                                  Sv. František Saleský

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ľ

 

 

 

 

 

                                                            

 

TOPlist